Sunday, May 8, 2011

KAREKTAR YAHUDI DALAM AL-QURAN

76 karakter yahudi dalam Al-Quran

1. Bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad SAW.(Al-Baqarah: 41).


2. Bangsa yang suka memutar balikkan kebenaran (Al-Baqarah: 42).


3. Bangsa yang diperingatkan Allah dengan keingkaran terhadap nikmat Allah (Al-Baqarah: 47-48).


4. Bangsa yang pernah diuji dalam perhambaan raja-raja mesir (Al-Baqarah: 49).


5. Bangsa yang menyembah berhala ditengah bimbingan Nabinya (Al-Baqarah: 51).


6. Bangsa yang diperintahkan untuk membunuh diri masal (Al-Baqarah: 54).


7. Bangsa yang pertama kali mengingkari sifat ghaib dan paham materialisme (Al-Baqarah: 55-56).


8. Bangsa yang suka berbuat aniaya di tengah nikmat Allah (Al-Baqarah: 57).


9. Bangsa yang paling cerewet dengan Nabinya (Al-Baqarah: 61).


10. Bangsa yang cepat melanggar janji Allah (Al-Baqarah: 65).


11. Bangsa yang paling suka mempermainkan perintah Nabi (Al-Baqarah: 67-71).


12. Bangsa yang paling keras menolak kebenaran Illahi (Al-Baqarah: 74).


13. Bangsa yang tidak boleh diharapkan beriman kepada kebenaran para Nabi (Al-Baqarah: 75).


14. Bangsa yang paling suka mengatur tipu daya di tengah masyarakat (Al-Baqarah: 76).


15. Bangsa yang suka memperjual-belikan agama Allah (Al-Baqarah: 79).


16. Bangsa yang beranggapan tidak disentuh api neraka kecuali sebentar (Al-Baqarah: 80-81).


17. Bangsa yang paling sedikit orang-orang baiknya (Al-Baqarah: 83).


18. Bangsa yang paling senang bermusuhan dengan sesamanya (Al-Baqarah: 84-85).


19. Bangsa yang paling sombong dan membanggakan etnisnya (Al-Baqarah: 91).


20. Bangsa yang paling rakus terhadap kesenangan duniawi dan takut mati (Al-Baqarah: 96).


21. Bangsa yang benci kepada malaikat Jibril dan Malaikat yang lain (Al-Baqarah: 97-98).


22. Bangsa yang paling suka mengingkari perjanjian (Al-Baqarah: 100).


23. Bangsa yang paling suka mengikuti khurafat (Al-Baqarah: 102).


24. Bangsa yang paling dengki kepada Nabi Muhammad dan umatnya (Al-Baqarah: 105)


25. Bangsa yang paling keras berupaya mengkafirkan umat Islam (Al-Baqarah: 109-110).


26. Bangsa yang sama sekali tidak mengakui agama Nasrani (Al-Baqarah: 113).


27. Bangsa yang pertama kali menyatakan Allah berputra (Al-Baqarah: 116).


28. Bangsa yang membenci kebebasan beragama (Al-Baqarah: 180).


29. Bangsa yang membenci agama ibrahim (Al-Baqarah: 130-133).


30. Bangsa yang rasialis dan apologetik (Al-Baqarah: 175).


31. Bangsa yang tidak malu bersikap sok tahu (Al-Baqarah: 139-140).


32. Bangsa yang menggangap dirinya paling pandai (Al-Baqarah: 142).


33. Bangsa yang hanya menuruti kemahuan sendiri (Al-Baqarah 145).


34. Bangsa yang paling mengenal ciri Nabi Muhammad tapi mengingkarinya (Al-Baqarah: 146).


35. Bangsa yang dikutuk Allah kerana merahsiakan kebenaran (Al-Baqarah: 159).


36. Bangsa yang paling fanatik terhadap tradisi dan leluhurnya (Al-Baqarah: 170).


37. Bangsa yang dagang dan riba sama saja (Al-Baqarah: 275).


38. Bangsa yang menjadikan agama sebagai Alat dusta (Ali Imran: 23-24).


39. Bangsa yang dilarang bagi kaum muslimin untuk bersetia kawan (Ali Imran: 28).


40.Bangsa yang pertama-tama merancang pembunuhan Nabi Isa as. (Ali Imran: 52-54).


41. Bangsa yang senang membuat siasat keragu-raguan (Ali Imran: 72-73).


42. Bangsa yang suka mengingkari amanah orang (Ali Imran: 75).


43. Bangsa yang suka mengada-ada dalam urusan agama (Ali Imran: 78).


44. Bangsa yang menjadikan agama sebagai alat untuk memperbudak bangsa lain (Ali Imran: 79-80).


45. Bangsa yang ingin membuat agama lain sebagai tandingan agama islam (Ali Imran: 83-85).


46.Bangsa yang kedlolimanya menyulitkan hatinya melihat kebenaran (Ali Imran; 86-87).


47. Bangsa yang suka menghalang orang berjalan kepada kebenaran (Ali Imran: 99).


48. Bangsa yang suka berpecah belah dan merosakkan fahaman agama (Ali Imran: 105).


49. Bangsa yang tidak suka melihat kebaikan ummat islam (Ali Imran: 118-120).


50. Bangsa yang mencela Allah sebagai si Faqir (Ali Imran: 181).


51. Bangsa yang suka membuat saiz kebenaran menurut selera sendiri (Ali Imran: 183).


52. Bangsa yang suka mencari pujian palsu (Ali Imran: 188).


53. Bangsa yang merasa dirinya paling bersih (An-Nisaa: 49).


54. Bangsa yang suka memeras orang lain apabila berkuasa (An-Nisaa: 53).


55. Bangsa yang selalu dengki gengan keberuntungan orang lain (An-Nisaa: 54).


56. Bangsa yang suka membuat kdlaliman dalam undang-undang (An-Nisaa: 60).


57. Bangsa yang berusagha mempengaruhi kearah kerosakan apabila dijadikan teman (An-Nisaa: 89).


58. Bangsa yang suka mempermainkan para Nabi (An-Nisaa: 153).


59. Bangsa yang mengaku membunuh Nabi Isa (An-Nisaa: 157).


60. Bangsa yang diharamkan Allah memakan makanan yang baik (An-Nisaa: 160).


61. Bangsa yang mengaku menjadi anak tuhan dan kekasihnya (Al-Maidah 18).


62. Bangsa yang paling pengecut (Al Maidah: 22).


63. Bangsa yang dibebani hukum berat kerana mental mereka yang bobrok (Al Maidah: 22).


64. Bangsa yang paling cepat bersikap menolak kebenaran dan menyukai kebohongan (Al Maidah: 41).


65. Bangsa yang menyuruh rakyat berkonfrontasi dengan orang-orang yang benar (Al-Maidah: 41).


66. Bangsa yang gemar melakukan usaha-usaha kotor (Al-Maidah: 42).


67. Bangsa yang lebih takut kepada sesama manusia dari pada kepada Allah (Al Maidah: 44).


68. Bangsa yang suka mengejek dan mempermainkan agama islam (Al-Maidah: 58).


69. Bangsa yang mengatakan Allah itu bakhil (Al Maidah: 64).


70. Bangsa yang gemar membangkitkan peperangan (Al Maidah: 64).


71. Bangsa yang suka mendustakan kebenaran yang tidak disukai (Al Maidah: 70).


72. Bangsa yang berani membunuh Nabi-Nabinya (Al Maidah: 71).


73. Bangsa yang dilaknat oleh Nabi-Nabinya (Al Maidah: 78).


74. Bangsa yang ulamanya tidak peduli kemungkaran di tengah masyarakatnya (Al Maidah: 79).


75. Bangsa yang mahu berkerja sama dengan musuh-musuh agama demi menghancurkan Islam (Al-Maidah: 80).


76. Bangsa yang paling keras permusuhannya dengan agama Islam (Al-Maidah: 82).SUMBER : Hari2 rakyat susah

No comments: