Thursday, January 3, 2008

QULULNAFSIN-ZA-IKATULMAUT

GULLUL-NAFSIN-ZA-IKATULMAUT
Mati datang mengejut.Mati tidak datang perlahan-lahan.Ia datang secara mengejut .Ia datang melalui sebab-sebab tertentu.Ia datang kita tidak tahu.Melalui sebab-sebab yang ada kalanya kita juga tidak tahuSeorang yang hidup pasti mati.Sesungguhnya mati itu berlaku detik per detik.Bila nafas keluar kemudian Allah tahan untuk masuk .Mati berlaku diwaktu itu.Bila nafas itu masuk tapi ia tidak dapat keluar .Mati itu berlaku juga.Mati itu berlaku detik ke detik.Mungkin mati berlaku waktu nafas naik .Ataupun waktu nafas turun .Mati mudah berlaku.Allah boleh lakukannya bila-bila masa .Seperti nafas waktu turun naik . Oleh itu jangan lalai walau sedetik sekalipun .

All of us are heading death.

No comments: