Thursday, September 29, 2011

ISLAM YANG BAGAIMANA BOLEH MENENTANG KOMUNIS ?

http://farm7.static.flickr.com/6156/6194466024_6ae5d58036_z.jpg

Oleh : Abi Salma

Majalah : Suara Islam (Suara Rasmi Parti Islam SeMalaysia), Bilangan 4, 15 Sya’aban 1377 H / 6 Mac 1958

Penganjur-penganjur, pemimpin-pemimpin telah menjadi kebiasaan mereka untuk bercakap dan berkata : Bahawa Islamlah yang boleh menyelamatkan kita dari komunis.

Sebagai orang Islam sebenarnya kita akui dan kita cukup tahu bahawa perkataan itu memang benar. Tetapi untuk memahamkan akuan itu kita harus tahu pula Islam yang bagaimana yang boleh menentang faham komunisme yang sesat itu.

Adakah Islam dengan ayat-ayat Al-Quran semata-mata yang kehendak-kehenadak, perintah dan ajaran-ajarannya tidak diikuti atau adakah Islam dengan hadis-hadis Nabi yang tidak diisikan dengan amalan dan tidak diikuti dengan perbuatan. Atau adakah Islam yang membiarkan rakyat hidup menderita, lapar, sakit dan jahil ? Maka dengan Islam yang seperti ini orang-orang menepuk-nepuk dada dan melaung-laung bahawa Islam boleh menyelamatkan rakyat dari serangan komunis ?

Kemudian kalau kita menung-menung dan amati-amati lagi maka kita dapati pula orang-orang yang menepuk dada dan menaungkan keagungan Islam untuk menentang komunis itu – setengah-setengahnya – sewaktu mereka membuat laungan itu mulutnya masih dan sedang berbau arak atau merekalah juga yang sentiasa kelihatan berkeliaran di dalam park-park. Tetapi merka sebaliknya tidak tahu jalan untuk ke masjid. Kalaupun kadang-kadang kelihatan mereka ada bersembahyang tetapi ialah semata-mata untuk menambahkan pembohongan kepada Islamdan kepada Allah.

Islam memanglah benar boleh menyelamatkan penganut-penganut samada dalam hidup di dunia ini atau pun di akhirat dan boleh menyelamatkan daripada kemungkaran komunis iaitu bila ajaran-ajarannya diikut dan diamalkan dan dilaksanakan seluruhnya dengan benar-benar dan amanah.

Tetapi sekiranya didikan dan ajaran Islam dibuang dari sukatan pelajaran sekolah. Sekiranya undang-undang Islam dihapuskan dari lapangan perundangan negara. Sekiranya aturan pentadbiran harat benda secara Islam dicampakkan dari masyarakat. Sekiranya rancangan pembaikan masyarakat yang diarahkan Isam itu diserang. Dan sekiranya keseluruhan Islam itu diketepikan dari pemerintahan, arahan dan pemimpinnya… Kemudian dilaung dan diagung-agungkan bahawa ‘’Islamlah yang akan menyelamatkan kita daripada komunis’’, maka ini adalah suatu nifak yang terang-terang, olok-olok dan suatu jenaka layaknya.

Firman Tuhan, maksudnya: “Dan Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah dusta.”

No comments: